Facilitering

Jeg tilbyder at facilitere møder hos virksomheden.

Det kan nogle gange være en udfordring at afholde effektive møder. En facilitator kan være med til at mindste denne udfordring, ved at “facilitere” mødets gang.

Jeg har forskellige erfaringer med at facilitere møder. Både møder hvor jeg selv er deltagende og facilitator og andre, hvor jeg kun er facilitator.

Hvis jeg er facilitator, påtager jeg mig en rolle som en slags ordstyre. Jeg sørger for at vi kommer alt igennem på dagsordenen inden for den tidsramme som er afsat. Vi kan i fællesskab udarbejde dagsorden og tidspunkt m.m. eller ledelsen kan stå for dette.