Om Jobdesign

Jeg hedder Mette Nielsen og er bosat i Roskilde Centrum. Til hverdag er jeg fuldtidsstuderende på Roskilde Universitet. Jeg har afsluttet min bachelor i juni 2019. Jeg har på mit basisår læst samfundsvidenskab, og dernæst valgt mine bachelorfag i Virksomhedsstudier og Arbejdslivsstudier.

Faglig viden

Mit studie i virksomheder, har givet mig viden omkring virksomhedens økonomi, den organisatoriske opbygning og marketing. Derfor har jeg mulighed for at kunne analysere problemstillinger/udfordringer hos virksomheder, inden for dette felt. Dog rådgiver jeg ikke om større økonomiske beslutninger, fordi jeg ikke har den nødvendige ekspertise, som en revisor har. Den økonomiske viden giver mig et overblik over hvordan det står til med virksomheden, og derfor bruger jeg det som en helhed til at vurdere en evt. udfordring hos virksomheden.

Mit studie i arbejdslivet, har givet mig viden om arbejdet i organisationer, individet i arbejdslivet og omkring arbejdsmarkedet. Også her kan jeg analysere eller undersøge problemstillinger/udfordringer, som en virksomhed har, inden for dette felt.

Valgfag

Derudover har jeg to valgfag, som er Projektledelse og Erhvervsret. Mit kursus i projektledelse har givet mig viden om hvordan projekter drives, ud fra forskellige modeller og metoder som eksempelvis agile metoder. Og mit kursus i erhvervsret, hat givet mig indsigt i bl.a. Markedsføringsloven, Aftaleloven, Købeloven, og Erstatningsret. Det giver mig en grundlæggende forståelse for lovgivningen i erhvervslivet, men det er ikke noget jeg rådgiver om, da jeg ikke er jurist. Det er noget jeg har med i mine overvejelser af en evt. udfordring/problemstilling.

Projektarbejde

Jeg har undervejs i mit studie udført flere projekter i samarbejde med virksomheder. Jeg har hvert semester skrevet et projekt i et selvvalgt emne inden for det felt jeg læser. Jeg har skrevet om forskellige emner som: Fremdriftsreformen og erhvervslivet i samspil, den fortsatte udvikling af CSR, passivitet og mobning på arbejdspladsen, en stor IT virksomhed og deres kunder, det grænseløse arbejdsliv i den finansielle sektor og om en stor festival som hybrid organisation med ledelse af både fastansatte og frivillige.

Jeg har foruden min uddannelse på RUC, også erhvervserfaring fra servicebranchen, hvor har arbejdet tidligere. Derudover har jeg været næstformand i en bestyrelse på frivillig basis i gennem flere år.

I september 2019 starter jeg på kandidaten i Arbejdslivsstudier kombineret med Virksomhedsstudier. Efter endt uddannelse håber jeg at kunne gøre Jobdesign til mit levebrød.

Passionen for Jobdesign

Passionen for at oprette min egen virksomhed, er opstået undervejs i mine studier på RUC.

Jeg brænder for at medvirke til at skabe et godt arbejdsliv hos virksomheder. Mine kompetencer spænder meget bredt, hvilket også gør det svært at sætte ord på, hvad jeg helt præcis kan. Jeg har derfor et ønske om at arbejde som konsulent, hvorved flere af mine kompetencer kan komme i spil. Derudover er jeg rigtig glad for den rådgivende vinkel, fordi jeg med få tiltag kan ændre store ting hos medarbejdere.