Workshop

Jeg tilbyder at afholde workshops inden for nogle bestemte temaer. Temaerne kan være mange, men vil dog knytte sig til min primære ekspertise, som lægger inden for det organisatoriske og arbejdsmæssige perspektiv.

Jeg kan tilbyde at facilitere workshops i samarbejde med virksomheden/ledelsen eller jeg kan planlægge en workshop, som virksomheden selv kan afholde.

Formålet med workshops kan være at afdække et på forhånd givent tema eller udfordring. Det afdækkes i samarbejde med virksomhedens ansatte. Alt afhængig af tema og type af workshop, kan ledelsen vælge at indgå sammen med de ansatte, eller udelukkende afholde det for kun de ansatte.